مباحث مرتبط | Related Topics

آموزش تصویری زبان سوئدی به فارسی قسمت اول نمایش ها : 611
آموزش تصویری زبان سوئدی به فارسی قسمت دوم نمایش ها : 601

کلیپ, فیلم و ویدئوهای آموزش زبان سوئدی

Email:
Subject:
Message:
لطفا به سوال پاسخ دهید: پایتخت سوئد را به زبان فارسی در کادر زیر وارد نمایید.

ارسال ایمیل