خدمات تجاری، علمی و تخصصی متا | Meta Service

Centrum

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Term Definition
Centrum

مرکز شهر ( کلمات مترادف : centrum, center, mitt, fond, medelpunkt, hjärtpunkt )

ترجمه انگلیسی : center

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

مباحث مرتبط | Related Topics

 • Adjö - Hejdå
  خدانگهدار - خداحافظ
 • Adress
  آدرس
 • Advokat
  وکیل دادگستری Advokat - مشاور امور حقوقی
 • Aktie
  سهم (کلمات مترادف :  Aktie, andel, del, anpart, lott, arvslott)
 • Aldrig
  هرگز (adverb - aldrig någonsin هم به معنی هرگز می باشد)
 • Alfabetet
  حروف الفبا (alfabetet)
 • Alltid
  همیشه ( کلمات مترادف : alltid, jämt, ständigt, städse)
 • Almanacka
  تقویم , سالنامه ( کلمات مترادف : kalender, kalendarium, almanacka, register,

لیست لغات

Email:
Subject:
Message:
لطفا به سوال پاسخ دهید: پایتخت سوئد را به زبان فارسی در کادر زیر وارد نمایید.

ارسال ایمیل