نظرسنجی در متا

Filter: نمایش تعداد 
Num Title شروع رأی گیری پایان رأی گیری وضعیت آرا گزینه ها
1 نتیجه بازی پرسپولیس و استقلال در روز جمعه F j, Y F j, Y 11 3
2 آیا با برقراری رابطه ایران با آمریکا موافق هستی؟ F j, Y F j, Y 39 3
3 پیش بینی نتیجه بازی ایران و نیجریه...؟ F j, Y F j, Y 5 3
4 نظرسنجی در رابطه با ویزای آمریکا برای شهروندان ایرانی خارج از کشور F j, Y F j, Y 7 2